שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכה אחרונה

למה לברך ברכה אחרונה?

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ד תשרי תשע"ה
שאלה
1. לפי ההיגיון למה צריך לברך ברכה אחרונה? הרי אתה אומר לה’ תודה על זה שנתן לך אוכל מספיק להגיד לו תודה לפני שאתה אוכל אז למה מברכים גם אחרי האכילה? 2. אנחנו כל הזמן אומרים שנשים פטורות מסוכה בגלל שזה מצוות עשה שהזמן גרמא אבל כתוב בפסוק "בסוכות תשבו..." "תשבו" זה כולל גם נשים גם גברים אז מאיפה הביאו שבגלל שזה מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, הרי יכול להיות שהם כלולות בפסוק מהמילה "תשבו" וזה עוד מהתורה? תודה
תשובה
שלום 1. כפי שאדם שביקש מחבירו לעשות לו טובה מסויימת לאחר שחבירו עשה לו את אותה טובה הוא מודה לו על כך, כן ביחס של האדם אל הקב"ה. 2. נשים פטורות מתפילין. ומכיון שתפילין זו מצוות עשה שהזמן גרמא וכל התורה כולה הוקשה לתפילין מהלימוד "...למען תהיה תורת ה' בפיך...", הרי שכל מצוות עשה בתורה שתלויות בזמן, נשים יהיו פטורות מהם, בדיוק כפי שהן פטורות מתפילין. כלל זה תקף לכל מצות עשה שהזמן גרמא למעט מספר חריגים. הגמרא במסכת קידושין (דך לד) רוצה לחייב נשים בישיבה בסוכה מן הפסוק "בסוכות תשבו תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו", אך פטרה נשים מפסוק אחר "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" - האזרח להוציא את הנשים. א"כ לגבי סוכה נשים פטורות. אך פטור זה איננו נובע מהטעם של מצוות עשה שהזמן גרמא (למרות שיש כאן תלות בזמן) אלא מדרשה מיוחדת. אמנם התוספות במסכת פסחים (ק"ח: ד"ה "היו") נראה שפטור הנשים מסוכה הוא כן מטעם מצוות עשה שהזמן גרמא. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il