שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

התנהגות אחרי קריאת שמע שעל המיטה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד תשרי תשע"ה
שאלה
1. מותר לכתוב אחרי קריאת שמע שעל המיטה? (הכוונה אם בירכתי ברכת המפיל) , ומותר לכתוב אחרי ק"ש שעל המיטה משהו כדי שמישהו יבין? 2. מותר ללמוד אחרי ק"ש שעל המיטה הכוונה בלי להוציא את הלימוד בשפתיים, מותר? 3. אם אני עשיתי ק"ש שעל המיטה בדיוק סמוך לחצות וסיימתי ק"ש שעל המיטה אחרי חצות הכוונה ליום חדש ואכלתי לפני הק"ש שעל המיטה ושכחתי לברך ברכה אחרונה, מותר לי לברך אחרי חצות אפילו שזה יום חדש? 4. אם עשיתי ק"ש שעל המיטה סמוך לחצות וסיימתי לאחר חצות הכוונה ליום חדש האם מותר לדבר אחרי זה ? כי זה יום חדש ואחרי יום חדש מותר לדבר - עובדה שאומרים תיקון חצות, וגם נגיד לא סיימתי אחרי חצות, סיימתי ק"ש שעל המיטה לפני חצות והגיע חצות מותר לי לדבר? (הכוונה גם לדברים בטלים) תודה
תשובה
לשואל, שלום! 1-3. מותר. 4. אם יש צורך לדבר - מותר, בלי כל קשר לזמן חצות. הרחבה: לדעת המשנה ברורה (סימן רלט סעיף קטן ד) אסור לדבר אחרי ברכת המפיל, כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לשינה. לדעתו הדבר דומה לברכה על אוכל, שאסור לדבר בין הברכה לאכילה ואם מדברים על נושא שלא קשור לאוכל זה הופך את הברכה ל"ברכה לבטלה". אולם, בספר 'פסקי תשובות' (סימן רלט הערה 17) הביא פוסקים רבים שלדעתם מותר לדבר כשיש צורך אפילו אחרי ברכת "המפיל", והדבר אינו נחשב הפסק. לדעתם ברכה זו איננה כמו ברכה על אוכל, שצריכה להיות צמודה לשינה, אלא זוהי ברכה כללית של שבח לה' על מציאות השינה, בדומה לברכת "השכיבנו" בערבית. לפיכך כתב הלכה למעשה, שמי שנזכר אחרי ברכת "המפיל" שהוא צריך לומר משהו או לעשות משהו - הדבר מותר. גם לשיטה המחמירה, מסתבר אין איסור בכתיבה קצרה. כמו כן אין איסור בדברי תורה, אפילו בדיבור, כשם שמותר לומר פסוקים שנהוג לאומרם (פסקי תשובות, שם הערה 21). ברכה אחרונה שהתחייבת בה - בוודאי יש לברך גם אחרי "המפיל" (פסקי תשובות, שם). חצות הלילה איננה מעבר ל"יום חדש", על פי התורה, אלא בצאת הכוכבים. מכל מקום, לברכה אחרונה המעבר ליום חדש איננו משנה כלל, וכידוע מברכים ברכת המזון בסעודה שהתחילה ביום ונמשכה בלילה, כמו סעודה שלישית. גם לגבי ברכת המפיל ההלכה היא שחצות הלילה אינו משנה כלל (שערי תשובה סי' רלט סק"ב בשם הברכי יוסף, וראה פסקי תשובות שם הערה 15.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il