שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

הבדלה בבית הכנסת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ו תשרי תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול האם אדם יוצא ידי חובתו בהבדלה שעושים בבית הכנסת במוצ"ש לאחר ערבית. וכגון שאינו צורך להוציא אף אחד אחר ורק את עצמו (רווק למשל). והאם יש הידור לחזור ולעשות הבדלה בביתו במקרה דנן או עדיף שילך לביתו קודם ההבדלה בבית הכנסת ולא ישמע אותה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
אמנם הפוסקים כותבים שרק מי שצריך להוציא את בני ביתו, שלא יצא ידי חובה בהבדלה שבבית הכנסת. אך למעשה נכון שכל אדם יבדיל בעצמו בביתו, משום דברי הגמרא שהמבדיל על היין זוכה לבנים מורי הוראה (שבועות יח:) ובני עולם הבא (פסחים קיג). ניתן לשמוע את ההבדלה בבית הכנסת ולכוון שלא לצאת ידי חובה בה, ואין צורך לצאת מבית הכנסת קודם לה (שולחן ערוך סימן רצו סעיף ז). בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il