שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

החזקת ספר תורה לשמאלי

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ו תשרי תשע"ה
שאלה
ידוע שראוי להחזיק ס"ת ביד ימין, מה הדין בשמאלי? (אשכנזי שנוהג כשיטת הרמ"א בהחזקת חפץ המצווה ,כלולב וכדו’, בשמאל).
תשובה
לשואל, שלום! בהלכות בית הכנסת והנהגת שליח הציבור יש לנהוג על פי הוראות רב המקום. אני עונה להרחבת הידע או למקום שאין בו רב. גם שמאלי צריך לאחוז את ספר התורה ביד ימין (משנה ברורה סי' רפב סק"א; ובפרי מגדים בסי' קלד וקמא התלבט בזה). הסיבה לכך היא שמעבר לעניין הכללי של החזקת חפצי מצווה בימין, שבזה דעת הרמ"א ללכת אחרי ה"ימין שלו" (וכן גם בשולחן ערוך לגבי כוס של ברכה, עיין סי' קפג ס"ה ובמגן אברהם סק"ט), יש בהחזקת הספר עניין מיוחד בימין מחמת הפסוק "מימינו אש דת למו", ובעניין זה מסתבר ללכת אחרי הימין הכללית (שער הציון סי' רפב סק"ב). אם הספר כבד ויש חשש שהחזקה ביד החלשה עלולה להביא לנפילת הספר ח"ו ברור שעדיף להחזיק ביד החזקה (שערי אפרים שער י ס"ב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il