שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

יעלה ויבוא או רצה בברכת המזון?

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ט אלול תשס"ב
שאלה
שמעתי על השיטות השונות בדין אמירת יעלה ויבוא ורצה בסעודה שלישית בשבת ערב ר"ח אחרי צאת הכוכבים. רציתי לשאול האם ישנם את אותם הדינים בשבת שחל למחרת ר"ח (ר"ח ביום שישי) לגבי אדם שקבל שבת מוקדם והתחיל סעודתו לפני שקיעת החמה?
תשובה
לא עיינתי בזה עתה, אבל כמדומה, שבזה יוסכם להלכה שיאמרו רצה בלבד. מפני שיש מצווה להוסיף מהחול על הקודש, ובזה גם החול נעשה לשבת. וזה יסוד הסברה של הבן איש חי ש"א חקת כב, הסובר שבמוצ"ש יאמר רצה ולא יעלה ויבוא, ואם כן גם כאן יאמר רצה ולא יעלה ויבוא. וכן הדין ודאי למ"ב שסובר שאומרים כפי זמן ברהמ"ז, שהואיל וסיים את הארוחה אחר צאת הכוכבים יאמר רצה בלבד. (עיין בפניני הלכה שבת ח"א ע' 99 בהערה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il