שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יחוד

ייחוד

undefined

הרב יוסף אפריון

י"ב שבט תשע"ה
שאלה
הוצע לי עבודה ללון עם זקן בלילה ולסייע לי במידה וצריך משהו באמצע הלילה כמו"כ לסייע לו בבוקר בהלבשה וניקיון. בדירה נמצאת גם אשתו מבוגרת אך לא סיעודית. לפעמים מגיעה לישון בדירה גם בחורה רווקה , ברצוני לשאול האם יש חשש של יחוד במקרה שהדלת נעולה בלילה? והאם מועיל שהדלת לא נעולה רק סגורה? תודה רבה
תשובה
שלום וסליחה על האיחור במתן התשובה. יחוד עם האשה המבוגרת אינו אסור כיון שבעלה נמצא איתה בבית. [דין בעלה בעיר] במקרה זה גם היחוד עם הבחורה שבאה לעיתים לבית אינו אסור כיון שהאישה המבוגרת נחשבת כ'שומרת' ומבטלת את איסור היחוד עם האישה האחרת. אולם מעבר לבעיית יחוד יש לשמור על כללי התנהגות נאותים בינך ובין הבחורה ולמעט במפגשים שאינם נצרכים ביניכם, בוודאי כשמדובר בשעות הלילה. אם אפשר לדאוג לכך שלא תשנו יחד באותו בית בוודאי זה עדיף. כל טוב. מקורות: בכמה פוסקים מצאנו שאישה שבעלה בעיר מצילה גם את הנשים האחרות שאיתה מאיסור יחוד. עיין מקנה קידושין פא. עפ"י רש"י שם ד"ה שבעלה בעיר וכ"כ בספרו נתיבות לשבת סימן כב סק"ד. גם בחכמת אדם [בבינת אדם לכלל קכו אות טז] היקל בזה. ואף שיש שנטו להחמיר בזה כמו האור שמח על הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פכ"ב הי"ב, מ"מ הסכמת הפוסקים להקל בצרוף הדין שיחוד של אחד עם שתיים הוא איסור דרבנן. וכ"פ בציץ אליעזר ח"ו סימן מ פרק י. אף שהיה מקום לומר שמכיון שהבעל הוא סיעודי אין כאן דין בעלה בעיר [ויש שתלו דין זה בשאלה מהו יסוד דין בעלה בעיר- החשש שמא יבוא או טבעה של אישה שאימת בעלה עליה], מ"מ כיון שכאן מדובר על בעלה שנמצא ממש איתה לכו"ע חל דין בעלה בעיר. ובספר תורת היחוד פרק ח אות יז הכריע ש'שמירה' של אישה שבעלה בעיר המצילה על אחרים מלעבור על יחוד עם אישה אחרת מועילה אפילו בלילה למרות שבלילה בד"כ אסור יחוד של איש אחד עם שתי נשים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il