שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • 'דתי' ו'חילוני' בשבת

ישיבה ברכב בשבת - המשך

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ל תשרי תשע"ה
שאלה
הרב שליט"א ביאר שיש איסור בישיבה משום הגברת הבעירה, אבל את ההגברה עושה הנהג [והמשקל של הנוסע רק גורם שיצטרך להוסיף הבערה] וא"כ כשהנהג גוי אין כאן אלא אמירה לגוי, ולא הוי אלא רמז, וכשעיקר כוונתו לעצמו וכדומה אולי ייחשב אינו מתכוין בפס"ר דניח"ל שמותר בגוי.
תשובה
יש למנוע מגוי לעשות מלאכה עבור יהודי בשבת גם כשהגוי עושה אותה מעצמו ק"ו שאסור לרמוז, להוציא מקרים חריגים שאינם נוגעים לנ"ד לחיצה נוספת על הדוושה לצורך המשקל הנוסף גם אם נעשית אוטומטית אינה פס"ר ואדרבה ניחא ליה כדי שהרכב ימשיך לנסוע באותה מהירות וכשנהסיעה מחוץ לעיר יש בה איסור תחומין גם אם תמצא התרים דחוקים יש כאן זילותא חמורה של שבת קודש
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il