ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

סיוע עקיף לפעילות הגורמת חילול שבת

הרב עזריה אריאלג מרחשון תשע"ה
211
שאלה
אני עובד במוסד גדול המנהל לימודים ופעילויות, אחריותי היא על מערכות המחשוב. באופן חריג מתקיימת פעילות כמחצית השעה לאחר צאת השבת - ועלי להתאים את מערכות המחשוב לתמיכה בפעילות הנ"ל, כגון יצירת אפשרות רישום לאירוע. למרות שהפעילות הנ"ל מתרחשת במוצ"ש, די ברור לי כי תגרום באופן עקיף לחילול שבת בהגעה לאירוע ע"י חלק גדול מהמשתתפים, אם כי ניתן להגיע לפעילות גם בהליכה רגלית או נסיעה קצרה מבתי מגורים סמוכים. כיצד עלי לנהוג?
תשובה
לשואל, שלום! הדבר מותר, משום שפעולתך היא סיוע עקיף, מתן אפשרות לרישום לאירוע ובעקבות הרישום חלק מהנרשמים צפוי לנסוע בשבת. זה פחות מ"לפני דלפני" (מסירת חפץ של איסור לאחד שעלול להעבירו לשני שיעשה בו איסור), שלדעת כמה ראשונים אין בו "לפני עור" (עיין תוס' רי"ד ע"ז יד,א ד"ה אמר אביי, וספר 'לפני עור' עמ' קיח-קכ), כי כאן אתה מאפשר רק את הרישום לפעילות, שהיא מותרת כשלעצמה. בפרט מאחר שניתן 'לתלות' בהיתר ולומר שאולי הבאים לאירוע לא יחללו שבת משום כך, וזה הותר מפני "דרכי שלום" (שביעית פ"ה משנה ח-ט, ועיין ציץ אליעזר ח"ד סי' ה פרק ד. אין הכוונה שנרמה את עצמנו לחשוב שבאמת כולם לא יחללו שבת, אלא שהאפשרות לבוא ללא חילול שבת מלמדת שהדבר איננו איסור במהותו והסיוע שלך איננו מעביר שדר של נכונות להשתתף בעבירה). ברור שאילו היה הדבר בידך היה צריך לדחות את הפעילות לשעה מאוחרת יותר שלא תגרום חילול שבת בנסיעה אליה, אבל במצבך כשכיר המחויב להוראות בעלי המוסד אינך צריך להפסיד עבודתך משום כך (כיוצא בזה בשו"ת משיב דבר ח"ב סי' לב, שמה שהתירו משום "דרכי שלום" מותר גם משום פרנסה, ושו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' עא).
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il