שאל את הרב

  • הלכה
  • מגע ותערובת בין בשרי או חלבי לפרווה

תבנית סיליקון לחלבי ופרווה

undefined

הרב עזריה אריאל

ד מרחשון תשע"ה
שאלה
כבוד הרב שלום רב, קודם כל תודה רבה על המענה המהיר ה’ יברך אותכם ! יש לי שאלה, יש לי בבית תבנית מסילקון להכנת עוגה, האם ניתן להכין בה גם עוגות חלביות וגם עוגות פרווה? ומה הדינים ? תודה מראש,
תשובה
לשואל, שלום! 1. כלי סיליקון דינו כגומי ופלסטיק, שלדעת רוב הפוסקים ניתן להכשירם ככלי מתכת (עיין 'הגעלת כלים' פי"ג סעיפים מד, שא, ובהערות שם). אך תבנית אפייה שנטרפה זקוקה לליבון חמור, וזה אינו אפשרי בסיליקון. 2. תבנית שלא נטרפה, אלא רק רוצים להעבירה מחלבי לפרווה, אינה זקוקה לליבון חמור אלא די לה בהגעלה או ב'ליבון קל', דהיינו לחמם את התבנית עד שנייר עיתון שמונח עליה יחרך, או להפעיל את התנור למשך זמן מה בחום של כ- 250 מעלות. 3. גם אם לא נעשתה הגעלה, והתבנית מוגדרת כעת כחלבית, הדבר אינו שולל לגמרי את האפשרות להכין בה עוגה שתהיה פרווה: העוגה היא "בחזקת חלבית" במובן זה שאין לאכול אותה ביחד עם בשר, אבל מותר לאכול אותה כמנה אחרונה בסוף סעודה בשרית. הרחבה בחלק מהנקודות לעיל: 2. כללית יש הבחנה בין סירי בישול לבין תבניות אפיה: סיר שמבשלים בו עם מים או נוזל אחר זקוק להגעלה, ואילו תבנית שאופים בה ללא נוזל צריכה ליבון. במה דברים אמורים? בכלי שבלע דבר אסור ("איסורא בלע"), אבל בכלי שבלע דבר מותר ("הֶיתֵּרָא בלע"), אפילו תבנית אפיה וכדומה איננה זקוקה לליבון ודי לה בהגעלה (גמרא עבודה זרה עו ע"א; משנה ברורה סימן תנא ס"ק כח). לכן, כאשר רוצים להפוך תבנית חלבית לבשרית או פרווה די להגעיל אותה או ללבן אותה ליבון קל, משום שתמיד היה בה רק חלב מותר, ואנו מכשירים אותה לפני שנוצר בה איסור (משנה ברורה סי' תקט ס"ק כד; אגרות משה יו"ד ח"ג סימן כה; אבל אין לעשות כך באופן שיטתי, להשתמש בכלי אחד חליפות לבשר ולחלב על ידי הגעלה). 3. לכתחילה אין לאפות בתבנית חלבית על מנת לאכול עם בשר ממש, אבל במנה אחרת באותה סעודה מותר, גם בכלים בשריים (רמ"א יו"ד סי' צה ס"ב). יש מחלוקת האם מותר לכתחילה לתכנן לבשל בסיר חלבי ואחר כך להשתמש בצלחת בשרית (הב"ח סי' צה עמ' רלג מתיר, והפמ"ג שם משב"ז סק"ד אוסר), ולהלכה מעיקר הדין יש להקל (אג"מ יו"ד ח"ג סי' י אות ב). אך גם לדעה המחמירה הבעיה איננה האכילה באותה סעודה אלא השימוש בכלי הבשרי, ואם כן בעוגה המוגשת כמנה אחרונה, שלרוב איננה חמה וגם כלי ההגשה לסועד איננו בשרי ממש, מותר לכל הדעות. לא התייחסתי להבדל בין תבנית 'בת יומה' ל'אינה בת יומה' (שבתנאים מסוימים ניתן להקל בה גם לאכול עם בשר), מפני שלכתחילה עדיף להימנע מלתכנן אכילה עם בשר על סמך הקולא ב'אינה בת יומה' (חכמת אדם כלל מח,ב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il