שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

השבת אבידה - להחזיר למשטרה?

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ג שבט תשע"ה
שאלה
1. האם כיום שלפי החוק אם מישהו מוצא אבידה הוא חייב להביא אותה לתחנת המשטרה, אז כל חפץ או כסף שמוצאים יש חובה להכריז? 2. האם כאשר אין חובה להכריז - מי שלא משיב אבידה עובר על דין ועשית הישר והטוב [גם אם אי אפשק לכוף]?
תשובה
שלום וברכה, כיום שלפי החוק המוצא אבדה חייב להכריז עליה או להביא אותה לתחנת משטרה, יש לעשות כן, כשיש סבירות שבאופן זה האבדה תגיע לבעליה. מעבר לדינא דמלכותא הנ"ל, כאשר אין חובה להכריז ויש אפשרות להשיב האבדה לבעליה טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין (לשון השו"ע רנט, ה), ועיין בתוס' ב"מ כד עב ד"ה לפנים משורת הדין, שמחלק בין שלושה אופנים של השבת אבדה לפנים משורת הדין, אופן שכולם חייבים בהשבה והוא פטור (כגון זקן ואינה לפי כבודו) בו נכון לעשות פנים משורת הדין משום 'אשר יעשון' אופן בו כולם פטורים בו, נכון לנהוג לפנים משורת הדין ללא מקור מהתורה. ואופן שמשום לפנים משורת הדין לא נכון לו להפסיד, (בפועלים ששברו לבעלים את החבית), שם חייב רק משום למען תלך בדרך טובים. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il