שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

הנחת תפילין של רבנו תם בחזרת הש"ץ

undefined

הרב עזריה אריאל

ד מרחשון תשע"ה
שאלה
אם אין לי זמן להניח תפילין אחרי תפילת שחרית ואני חוזר הבייתה אחרי שקיעה... האם אפשר להניח תפילין בחזרה בשחרית ולענות אמן על הברכות? או שיש זמן יותר טוב בתפילה?
תשובה
לשואל, שלום! הנחת תפילין של ר"ת באמצע חזרת הש"ץ איננה רצויה, הן משום שצריך להקשיב לחזרת הש"ץ והן משום שלכתחילה אין להפסיק בעניית אמן בין תפילין של יד לשל ראש. מעבר לכך, לכתחילה יש להניח תפילין של רש"י עד אחרי "ובא לציון" (משנה ברורה סי' לד סקי"ד, על פי הפרי מגדים סי' לד במשבצות זהב סוף סק"ב, ראה שם לשונו החריפה שלא כדרכו). לכן עדיף להניחם אחרי "קדיש תתקבל", ואם אתה ממהר לצאת כבר אז - אפשר להניחם לפני "אשרי" (יביע אומר ח"ג או"ח סי' ד אות ד). כאשר מסיבה כלשהי הברירה היחידה היא הנחה בחזרת הש"ץ או שלא להניח כלל באותו היום - עדיף להניח בחזרת הש"ץ מאשר לבטל את החומרא שקיבל על עצמו להניח תפילין של ר"ת (שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' רנח אות ב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il