שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

עליה להר הבית לדעת הרב

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ז מרחשון תשע"ה
שאלה
למרות שהרב חתום על הכרוזים לא לעלות שמעתי שכבודו מתיר את העליה להר אך אינו רוצה להתיר בצורה ציבורית, א האם זה נכון? ב מה הסברא לא לפרסם הרי ידוע שהרבנים הקוראים לא לעלות להר מחלישים את האחיזה היהודית במקום ונותנים לערבים מקום להתגדר בו - לאחרונה צוטט אחד מאנשי הוואקף בתקשורת שאמר "אפילו הרבנים שלכם אומרים שאסור לכם לעלות, המקום שלנו" האם אין בזה החלשה של האחיזה? ואם יש ספק עדיף לכאורה להורות לא לעלות בצורה אישית אך להודיע את תביעתינו ודרישתנו ושייכויותנו להר. ג מהם בדיוק המקומות שהרב מתיר ללכת בהם (אם מתיר) בתוך ההר? ד האם כשהרב מתיר (אם מתיר) הוא חולק על הרב צבי יהודה או סובר שגם הוא היה פוסק לעלות כיום? ה במדרש רבה ובכל המקומות שמובא הציטוט על הכותל המערבי שלא חרב ולא זזה שכינה ממנו מעולם מדובר על כותל מערבי של ההיכל. האם כל הרבנים שמצטטים את זה טועים? כשאומרים הכותל המערבי שריד בית מקדשינו הרי הוא לא שריד ביהמ"ק ולא עליו מדובר. ו איך הכותל המערבי האמיתי - של בית המקדש עצמו - כותל ההיכל חרב ואין לו זכר כיום, הרי כתוב שלא חרב ולא זזה ממנו קדושה. תודה מראש וסליחה על העומס.
תשובה
א. אינני מתיר עליה להר הבית כיון שמו"ר הרצי"ה אסר, וכן אמר שהיתר תלוי בהסכמת הרבנות הראשית. אמנם כיון שהערבים משתמשים בו למטרות רעות ורוצים לנשל את ישראל, אינני מוחה במי שעולה על מנת לשמור על ההר למען עם ישראל והוא נחשב כשוטר או חייל שמותר. כמובן שמי שעולה למטרה זו עליו לטהר את עצמו וללכת רק במקומות שגדולי הפוסקים התירו. ב. הכותל המערבי הוא חומת העזרה ולא קיר המקדש לדעת רוב הפוסקים וגם שם יכולה להיות השראת השכינה, והוא גם נקרא שריד המקדש כי גם חומה זו מקודשת במידה מסויימת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il