שאל את הרב

  • כל השאלות

הסבר למושגים בשמיטה

undefined

הרבנות הראשית לישראל

י מרחשון תשע"ה
שאלה
אני מבקשת הסבר למושגים בשמיטה שראיתי בחנויות הירקות כגון: י"נ, יבול חו"ל, קדושת שביעית, אוצר בית דין, היתר מכירה וגבול עולי מצרים?
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה י"נ = יבול נכרי שגודל בארץ ישראל. יבול חו"ל = יבול נכרי שגודל בחוץ לארץ כגון: בירדן. אינו קדוש בקדושת שביעית. אוצר בית דין = יבול שגדל אצל יהודי בארץ ישראל עבור בית דין שדואג שהגידול, הקטיף וחלוקתו לציבור יעשו על פי ההלכה . ליבול זה ישנה קדושה. קדושת שביעית = מה שגדל בארץ ישראל ברשות ישראל (כגון באוצר בית דין ולא בהיתר מכירה) יש לו קדושה. לפי הרמב"ן מקימים מצווה כאשר אוכלים אותו. אין לבשלו אם רגילים לאכלו רק חי, יש לאסוף את השאריות בנפרד מהפסולת האחרת, אין למוכרו בצורה רגילה(אלא יש לשלם רק את ההוצאות של הבית דין) יש לבערו(לפי הרמב"ם, לפי רוב הפוסקים מספיק להפקירו) בזמן הביעור ואין להוציאו לחוץ לארץ. היתר מכירה = כדי להקל על המגדלים, מכירה, יצוא, ושלא יהיה איסור אכילה של ירקות(= איסור ספיחין) - מוכרים את הקרקע והגידולים לשנתיים לנכרי. (גם אחר המכירה יש לעשות את המלאכות האסורות מהתורה על ידי נכרי). השנה הקונה היה גר תושב(גוי ששומר 7 מצוות בני נח) לכן על פי השולחן ערוך אין איסור "לא תחנם" במכירה. רוב הפוסקים סוברים שאין קדושה ליבול נכרי וכן ליבול היתר מכירה. (לעומתם החזון איש מחמיר שיש קדושה). גבול עולי מצרים = מקומות שישבו יהודים בבית הראשון ולא בבית שני. במשנה(שביעית ו, א) מבואר ששם אסור לעבד את הקרקע אבל היבול מותר באכילה. למרות שמותר לאכול את היבול יש הסוברים שיש לו קדושת שביעית. לכן אם לא מצוין על הגידול שיש לו קדושת שביעית עשו לאותו שטח ולאותו גידול היתר מכירה. (ההיתר מכירה נצרך גם עבור החקלאים שיהיה להם ההיתר לגדל). בברכה הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il