שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

טבילה להר הבית

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ו מרחשון תשע"ה
שאלה
לכבוד הרב עזריה ממכון המקדש שלום. 1. האם מברכים לפני טבילה לעליה להר הבית? 2. באיזה מקווה צריך לטבול?
תשובה
לשואל, שלום! 1. יש לברך לפני הטבילה, כפי שפסק רבי צדוק הכהן מלובלין (שו"ת תפארת צבי, יו"ד ח"ב סי' כז אות יא-יב), והנושא מבואר בהרחבה בספר 'אל הר המור', עמ' לח ועמ' סט והלאה. 2. צריך לטבול במקווה הכשר מן הדין לטבילת נשים. קשה במסגרת זו לפרט את הדברים, ויש לברר בכל מקווה גברים לגופו האם הוא נבנה ומתוחזק ברמה מספקת לטבילה זו. יש חומרות מסוימות שנוהגות כיום במקווה לטבילת נשים, כגון שנקב ההשקה יהיה פתוח בשעת הטבילה, שאין חובה להקפיד עליהן בטבילה זו, הן משום שהאיסור אינו באותה רמת חומרה (בנשים - איסור כרת, בהר הבית לבעל קרי - איסור לאו), והן משום שתוספת החומרות היא מנהג, ובמנהג אין לך אלא מה שנהגו (ועיין שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' תמ, שאפילו בטבילת נשים לבעליהן מי שטבלה כשהנקב היה סגור אינה צריכה לטבול שוב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il