שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

אדמה מול אדם

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"א אלול תשס"ב
שאלה
רציתי לדעת למה ערך האדם יותר מקודש משל האדם - החיים, למה בשביל האדמה צריך למות? לתת את / להקריב את הדבר הכי חשוב ויקר שלנו - החיים. במה האדמה יותר מקודשת שהיא שווה כל כך הרבה יתומים, אלמנות, אלמנים, פצועים וכו’?
תשובה
א. אין עם בעולם שיסכים לוותר על שעל אדמה מאדמתו, גם אם הדבר יגרום לשפיכות דמים. כי על מולדת לא מוותרים וגם על שעל אדמה של מולדת לא מוותרים, גם במחיר דמים. עצם המחשבה הזו של ויתור על חלק מאדמת המולדת מעידה על חוסר בריאות לאומי. מחלה זו היא תוצאה של הגלות הארוכה והצרות הקשות שעברו עלינו. אך אנחנו צריכים לשאוף לחזור לבריאות הטבעית של עם במולדתו. ב. אנחנו מצווים במצוות התורה לכבוש את ארץ ישראל ולשלוט בכולה, וכיבוש מלחמה תמיד יש בו אבידות בנפש, ואף על פי כן התורה מצווה אותנו לכך. כדברי הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות לרמב"ם. ג. ארץ ישראל היא ארץ החיים וכל ויתור על חלק ממנה הוא פגיעה בחיי האומה וביסוד קיומה. בלעדיה חיינו אינם חיים, אין כאן אדמה מול חיים אלא חיים כלל ישראליים מול חיים אישיים. מקורות לדברי ובהרחבה בדברי הרב מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בספר לנתיבות ישראל במאמר "תמימים נהיה בתורה ובארץ". אגב, אינני מתייחס לעצם המציאות שכל ויתור לא יביא שלום, אלא יגביר את הסכנות, אלא נגעתי בנקודות העקרוניות של השאלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il