שאל את הרב

  • הלכה
  • עופות

היתר להיות צמחוני

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ז מרחשון תשע"ה
שאלה
1. מותר להיות צמחוני? כי אני שמעתי שיש איזה גמרא שכתוב בה שצריך לאכול לפחות פעם פעמיים בשר בשבוע, זה נכון?, מה הדין?, וגם איפה הגמ’ הזאת? תודה
תשובה
שלום נחלק את התשובה לשני חלקים חלק רעיוני, וחלק הלכתי. תחילה נציין שעל האדם הראשון נאסר להרוג בעלי חיים על מנם לאוכלם (בראשית, פרק א', פסוק כ"ט), לאחר המבול ניתן לנח ולזרעו היתר לאכול בעלי חיים, תחת הסייג היחיד של איסור איבר מן החי. על פי דברי התורה ו מסורת חז"ל למדנו את דיני השחיטה ואת שאר ההלכות הקשורות לאכילת בעלי חיים (איסור גדי בחלב אמו, חלב ודם, גיד הנשה, כיסוי הדם ועוד) הרב אברהם יצחק הכהן קוק (מאמר חזון הצמחונות והשלום) מבאר שהמצוות המגבילות אכילת בשר והסובבות את עשייתו והכשרתו, מיועדות לעדן את יצר אכילת הבשר. כמו כן כותב הרב קוק שהצמחונות היא המצב האידאלי לאנושות, שאליו היא צפויה לחזור לעתיד לבוא, כאשר תתעלה למדרגה המאפשרת לה לעשות כן. עם זאת, הוא מדגיש שזה נועד לעתיד לבוא ולא בתקופתם(!). הרב קוק עצמו, לא היה צמחוני. ובמכתב שכתב לבנו, הרצי"ה, כתב, בין היתר: "...ושלא ללכת שבוי אחרי הדולגים על ההרים של תנועת צער בעלי חיים, שרובם כמדומה יש במעמקי רוחם טינה גנוזה של שנאת הבריות..." (אגרת תת"ב)". דעת הרבי מלובביץ' היא שה"צמחונות איננה לא על פי חסידות ולא על פי קבלה כי על ידי זה חסר בבירורים שכן אינו מברר את הדברים שאינו אוכל ומה שנאמר בשדי חמד שלא להלעיג על הצמחונים הרי זה רק ליחידי סגולה (ספר היחידות עמ' 235 היכל מנחם ח"א עמ' רכה). בצד ההלכתי – נאמרו שתי גישות מרכזיות בנושא זה [ליקוט מאינציקלופדיה הלכתית רפואית חלק ו' – ערך צער בעל חיים, טבעונות וצמחונות] יש שכתבו [עשה לך רב ח"ה סי' מז, הגרש"ז אויערבאך הובאו דבריו בס' הליכות שלמה ח"ב מועדי השנה תשרי-אדר פ"ט הע' 54] שאין הטבעונות והצמחונות נוגדים במאומה את דרך התורה, שכן לא חייבה התורה לאכול בשר אלא כזית בליל הפסח בלבד, והפורש מבשר ומוצריו מטעמי בריאות או מטעמים אחרים אינו חוטא. גם בשבתות וימים טובים אין חייב לענגם בבשר דווקא ורשאי כל אדם לכתחילה לנהוג באכילתו כפי הבנתו מבחינה בריאותית ויכול להוסיף זהירויות במאכלים. ויש שכתבו [רמב"ם הלכות דעות פרק ג' הלכה א'] שהצמחונות אסורה לפי השקפת התורה שכן כל מה שלא אסרה תורה הרי הוא מותר והמונע עצמו מכל דבר היתר הרי הוא חוטא, ועוד שיש תקופות בשנה שיש חיוב לאכול בשר כגון בימים טובים.(רמב"ם הלכות יו"ט פרק ו' הלכה ח', מג"א סי' תקכט ס"ק ג'). ויש מי שהוסיף לאסור צמחונות מדין בחוקותיהם לא תלכו.(שאילת ישורון ח"א סי' י"ט). יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il