שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

קדושת שביעית ביבול נכרי

undefined

מכון התורה והארץ

י"ז מרחשון תשע"ה
שאלה
שתי שאלות: א: הרב זצ"ל בספר שבת הארץ בפרק ד הלכה כט דן בדין קדושת שביעית ביבול נכרי. כידוע הדיון תלוי בשאלה האם יש קנין לגוי להפקיע את המצוות התלויות בארץ. מדברי הרב אני מבין שיש באופן כללי שתי שיטות בראשונים אחת הסוברת שאין קנין לגוי להפקיע והשניה סוברת שמשום ששמיטה דרבנן אפשר להקל שיש קנין לגוי. האם אין שיטה הסוברת שבכל אופן יש קנין לגוי וגם כששמיטה דאורייתא לא נוהגים קדושת שביעית בפירות? ב: בעמ’ 464 בדעת המחמירים שנוהגת קדושת שביעית ביבול נכרי אומר הרב שיש מקילים לקנות מהנכרי בבכסף ולא חוששים שכסף קדוש זה יגיע לישראל שישתמש בו כרגיל. אינני מבין מדוע הימצאות הכסף אצל הגוי איננה בעייתית? הרי הוא בודאי לא ינהג בו קדושה?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' עיין רמב"ם תרומות פ"א ה"י שהכריע כדעה שאין קניין לעכו"ם, ואמנם בגמ' וראשונים יש מעט דעות שסוברות שיש קניין לעכו"ם אפילו מדאורייתא (עיין בנושאי כלים פ"א דתרומות), אבל קיי"ל כדעת הרמב"ם שאין קניין, ואם רוצים להסביר שיש קנין חייבים לומר שזה בשביעית דרבנן או בסוריא. על כן כתב הרב קוק שרק בשביעית דרבנן שייך לומר שיש קניין לעכו"ם להפקיע. אין איסור שיהיה כסף ישראל אצל נכרי, ואם נכרי יסחור בו הוא לא יעבור על איסור שאיננו מצווה על קדושת שביעית, על כן החשש הוא שמא יבוא הכסף ליד ישראל והוא יעשה בו סחורה, ועל כך כתב המהרי"ט שאנו לא חוששים חשש כזה רחוק. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום - שבי דרום
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il