שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

איך מקרבים את המשיח?

undefined

הרב יהושע שפירא

ב כסלו תשע"ה
שאלה
שלום, מה יהודי יכול לעשות בכדי לקרב ולזרז את ביאת המשיח ובניין בית המקדש?
תשובה
ראשית, יש להבחין בין חובתו של יהודי לבין מידת חסידות. החובה של יהודי היא קיום התורה, לעבוד את ה' בלבב שלם באהבה וביראה ולקיים את כל המצוות. בתורה אין מצווה מפורשת שאומרת שהאדם צריך לעסוק ולהביא את הגאולה השלמה. אמנם ודאי שזה כללות רצון ה' בתורה, להביא הטוב העליון של הגאולה העתידה, ומידת החסידות של לעשות נחת רוח ליוצרנו דוחפת אותנו לרצות לעשות את כל אשר לאל ידינו כדי להביא את הגאולה השלמה. אבל, מכיוון שזוהי מידת חסידות - חשוב שהיא תחזור ליסודות ותבקש דווקא על ידי התורה ומצוותיה להביא את הגאולה. אין דרך עליונה יותר מאשר קיום רצונו של ה' יתברך כדי להביא את העולם לשלמותו. הרמח"ל כותב שמה שהתגלה לנו בהר סיני ועליו אומר הכתוב: "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו" - הגילוי הזה הראה לנו איך התורה ומצוותיה הם המביאים ומסובבים את הגאולה האחרונה. אמנם, יש מן המצוות שמכוונות לזה ביותר: הראשונה היא להשיב בתשובה את ישראל לאביהם שבשמים, גם האדם את עצמו וגם את כל הסובב לו, ובייחוד ללמד תורה את מי שלא זכה, כדי שיתקרב וישוב אל ה' יתברך. בודאי גם בניין הארץ, ההתיישבות בכל מרחבי ארצנו וביותר במקומות שאויבנו רוצים לחמוס מאיתנו, גם היא מצווה רבה השייכת לדור הגאולה, יותר ויותר עיסוק בבניין ירושלים, ולימוד כל ענייני המקדש ועבודת הקודש כמו שאומרים חז"ל: "כל הלומד תורת עולה כאילו הקטיר עולה". אחרון חביב, זה הצורך לעמוד לפני ה', לשפוך לפניו שיחנו כפי שאנחנו עושים לא רק שלוש פעמים ביום אלא פעמים רבות - גם בברכת המזון, בברכה מעין שלוש, בפיוטים ובזמירות. בכל עת אנו פונים אל ה' יתברך ושופכים את נפשנו בתפילה לפניו שיבנה את המקדש ויביא לנו גואל צדק. ה' שומע תפילה, ובעזרת ה' בקרוב ישמע את תפילתנו ויגאלנו גאולה שלמה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il