שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

הפסד פירות שביעית

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ו מרחשון תשע"ה
שאלה
בתחילת פרק ה בספר שבת הארץ בחלק תוספת שבת מובאת מחלוקת אחרונים האם יש איסור הפסד בפירות שביעית פחות מכזית. האם לא נאמר שמכיון ששביעית דרבנן ניתן לסמוך על המקילים ולא לחשוש להפסד בכמות פחות מכזית?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' ספר שבת הארץ ברוב המקרים לא הכריע הלכות אלא הביא דעות. ועל כן גם בשאלה זו הובאו הדעות. לגבי שאלה מה לנהוג למעשה אין אנו פוסקים בכל דבר אוטומטית שספק דרבנן לקולא. אמנם יש רבנים גדולי ישראל שהחישוב הוא מתתמטי דהיינו על פי כללים, אבל רוב הפוסקים שהולכים לפי בחינת כל דבר לא פוסקים כן, אלא תולים זאת בדברים נוספים, ובייחוד שבחצי שיעור יש איסור (ונחלקו הראשונים בכך). על כן לכתחילה יש להחמיר בהפסד של דבר מועט, אבל בדיעבד או שעת הדחק אפשר להקל. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום - שבי דרום
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il