שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

איך מתקנים גזל של רבים?

undefined

כולל דיינות בית אל

י כסלו תשע"ה
שאלה
בס"ד שלום לכבוד הרב, גזלתי את הרבים. למרות שזה היה גזל מועט שמכל אחד גזלתי פחות משווה פרוטה, אבל אני עדיין מרגיש לא טוב עם זה. איך אפשר לתקן? תודה רבה.
תשובה
ראשית ישר כח על פניתך ועל רצונך לחזור בתשובה . אשריך. נקדים כמה דינים בהלכות גזלה שצריכים לדעת. 1. הגוזל משותפים אפילו שמכל אחד גזל פחות משווה פרוטה, יש לו דין גזל מפני שהם שותפים וסכום הגזלה לא מתחלק ביניהם, לכן חייב להחזיר. 2. התשובה המובאת בהלכה לגזל רבים- לעשות צרכי רבים. הינו באותו סכום שגזל מהרבים, יוציא אותו על דברים שיקנה לציבור כדי שאותם אנשים שגזל מהם ישתמשו בהם ויהנו מהם. 3. כל זה אם אותם אנשים שגזל מהם, ישתמשו במה שקנה לציבור. אך אם לא ישתמשו בהם אותם האנשים שגזל מהם, מכיוון שהם לא קימים (כגון שמתו או בעיר אחרת), אזי אין לו דרך להחזיר ואינו יכול לקנות לציבור אחר שלא גזל ממנו. היוצא להלכה: אם ישנה אפשרות שהאנשים שגזלת מהם יהנו מהחפצים שתקנה צריך להשיב. אך אם אין אפשרות שאותם הרבים יהנו אין צורך להשיב. לסיום אעתיק לך פיסקא באורות התשובה למרן הראי"ה קוק זיע"א: "אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחבירו, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את הענינים שבינו לבין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות יזכהו השי"ת לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שא"א לו לנצחן". אמן. מקורות: בבא קמא צה ע"ב, הרא"ש שם, ביצה כט ע"א, שו"ע חו"מ שס"ו ס"ב ונושאי כליו שם. בהצלחה רבה בכל, הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il