שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

פירה בשבת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ז כסלו תשע"ה
שאלה
שלום לכב’ הרב ראיתי בשאלות קודמות באתר, שהרב מתיר להכין פירה בשבת מכיוון שהתפוח אדמה מבושל לא שייך בו טחינה, וכן לגביי ביצה הרב אמר כן משום שהיא לא גידולי קרקע. אם הבנתי נכון, הרב סובר שבדבר שלא שייך בו טחינה כמו שמבואר בפוסקים, יהיה מותר בלי בעיה. אבקש לשאול שתי שאלות, מה הצד שזה שהתפוח אדמה מבושל מועיל שאין בו טחינה? אפילו אם אין בו טחינה כמו בגידולי קרקע כפי שהרב כתב לגביי ביצה ע"פ תרה"ד והפוסקים, הב"י הביא באו"ח שכ"א סעיף י’ מתשובת הריב"ש שאסור לגרור/לגרוד גבינה בכלי שמיועד לכך, ולכאורה משמע שגם דבר שהוא לא גידולי קרקע ויהיה מותר לטחון אותו או לגרור יהיה אסור בכלי המיועד לכך (וכתוספתא והגמ’ והפוסקים לעניין פלפלים שהצריכו שינוי) האם הכלי שמועכים איתו פירה לא נחשב כלי המיועד לטחינה? תודה רבה מראש
תשובה
רק בירקות חיים יש בעיה של טחינה אבל לא במבושלים. זאת טחינה מותרת ואין פה מלאכת איסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il