שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

הנחת שני זוגות תפילין לדעת הגר’’ע

undefined

הרב דוד חי הכהן

י כסלו תשע"ה
שאלה
הגרע’’י זצ’’ל בהליכות עולם ח’’א פרשת וירא כתב, שלכתחילה היה נכון להניח שני זוגות תפילין: רש’’י ור’’ת יחד, אלא שמאחר שקשה למצוא תפילין שאין שני בתי התפילין יחד עולה על שמונה סנטימטר - אין להניח אלא בזה אחר זה. והנה, עיננו הרואות שיש כיום סופרי יר’’ש המסוגלים לכתוב פרשיות קטנות בבתים שאינם עולים על 4 סנטימטר (אני מכיר אחד כזה) ומדוע לא להניחן יחד? טעם נוסף הוא, שקשה לכוון בתפילין דר’’ת תוך כדי תפילה במקומותינו שאין מניחין זמן להניחן לפני ובא לציון ונותר להניחן יחד עם קריאת שתי הפרשיות ביני וביני. ואם קוראן לאחר התפילה נעשה בחופזה וקשה היא הכוונה בשל קוצר הזמן. אבקש לשאול את הרב האם כדאי לי לרכוש שני זוגות תפילין קטנות שיהיו מותרים אף לדעת הגרע’’י?
תשובה
אפשר לרכוש שני זוגות אם תוכל להניח שלא יזוזו ממקומם ובזה תצא מכל ספק. והרי כך נהג האר"י ואין לחוש נגד דעתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il