שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

עד שהעיד עדות שקר ורוצה לתקן את העוול

undefined

הרב מרדכי גרוס

ד כסלו תשע"ה
שאלה
רציתי לשאול מהן האפשרויות שעומדות בפני אדם שחתם על שטר שקרי או לחילופין העיד עדות שקר וחייב את חברו לשלם שלא כדין ועכשיו הוא רוצה לתקן את העוול. הרי אם הוא יבוא לבי"ד ויאמר להם שהוא עשה מה שעשה הוא לא יהיה נאמן, שהרי אין אדם משים עצמו רשע? האם ישנה דרך לפתור את הבעיה הזו או לעקוף אותה?
תשובה
שלום וברכה, נפסק להלכה שלמרות שאדם לא משים עצמו רשע, הוא נאמן לומר שעשה מעשה שלילי לעניין חיוב ממוני שנוצר כתוצאה מכך. לכן נכון לבוא לבי"ד ולספר להם מה שעשה באיסור, והם יורו לו מה לשלם לניזוק. יש בדבר מחלוקת ראשונים שמובאת בר"ן (כתובות לב,ב בדפי הרי"ף) הראב"ד סובר שאפילו להפסיד את עצמו ממון אדם לא נאמן כשמשים עצמו רשע, אך הר"ן ועןד הרבה ראשונים חולקים וסוברים שנאמן להעיד על עצמו שחייב ממון, למרות שזה נעשה תוך כדי סיפור דברים של איסור שעשה. וכן נפסק להלכה. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il