שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הדלקת נרות חנוכה במסיבת בר-מצווה

undefined

הרב עזריה אריאל

ח כסלו תשע"ה
שאלה
בעזרת ה' נערוך לבננו מסיבת בר מצווה בחג החנוכה. האם יש עניין לערוך הדלקת נרות חנוכה חגיגית לפרסומי ניסא, או שאין עניין בכך? יש לציין שמרבית האורחים הם שומרי תורה ומצוות, שמדליקים נרות בביתם.
תשובה
לשואלים, שלום ומזל טוב! כפי שניסחתם נכונה, השאלה היא אם "יש עניין". כלומר, בוודאי שאין חובה להדליק, והשאלה היא האם יש עדיפות. התשובה הנראית לעניות דעתי היא שיש עניין להדליק, אך בלי ברכה. הפוסקים חלוקים בדעותיהם האם ראוי לברך על הדלקת נר חנוכה במקומות ציבוריים ובאירועים. במוקד הדיון עומדת השאלה האם אפשר להרחיב את המנהג לברך על הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, או שזהו דין מקומי ומוגבל. לעניות דעתי הדעה המצמצמת מסתברת יותר, מפני שעצם ההדלקה בבית הכנסת היא חידוש שאין לו מקור בדברי חז"ל. בכל זאת, יש ללמוד מהמנהג על חשיבות פרסום הנס גם במקום ציבורי שאין בו חיוב הדלקה, ואי אפשר לומר שאין בזה שום עניין. כיוצא בזה, יש נוהגים להדליק בבית הכנסת גם בתפילת שחרית, בלי ברכה (המנהג הוזכר בפמ"ג סי' תרע, אשל אברהם סק"ב). בפרט יש בזה עניין אם מגיעים לאירוע גם אנשים שזה המפגש היחיד שלהם עם חנוכייה ונרות. מאידך, לפעמים קורה שאנשים שרגילים להדליק בביתם מגיעים לאירוע שיש בו הדלקת נרות וחושבים שהם יוצאים בזה ידי חובה ולא מדליקים אחר כך. לכן כדאי להודיע שלא יוצאים בזה ידי חובה. ואם להערכתכם במקרה שלכם יש ממש בחשש זה ואולי גם הודעה לא תעזור, נראה שעדיף להימנע מלהדליק. (להרחבה ראו יביע אומר ח"ז או"ח סי' נז' ומקראי קודש מאת הרב הררי עמ' קכג קכה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il