שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

קנין לגוי להפקיע

undefined

מכון התורה והארץ

ח כסלו תשע"ה
שאלה
מה שהרב הביא ללמוד מהרמב"ם הזה ראיה להוכיח שאין קנין לגוי להפקיע האם לא ממש בהסבר הלכה זו ברמב"ם נחלקו המב"יט והב"י? שלשעת הב"י מהמשך ההלכה מוכח שדווקא כשחזר היהודי ולקחה חלה הקדושה? וממילא לשיטה זו חוזרת השאלה למה הרב פסק כך רק כששמיטה דרבנן?
תשובה
בס|ד שלום וברכת ד' לדעת המבי"ט אין קניין לעכום להפקיע ולכן הפירות קדושים בקדושת שביעית. לדעת הב"י בדעת הרמב"ם אין קניין לעכו"ם להפקיע לעניין שחוזר ולוקח אבל כשזה ברשות העכו"ם יש קניין לעכו"ם. אבל זה יכול להיות רק מדרבנן, מכיוון שבדאורייתא אם אנו סוברים שיש קניין לעכו"ם א"כ אין הבדל אם ברשות ישראל או עכו"ם, ומכאן שגם לדעת הב"י שיש קניין זה רק מדרבנן וממילא כששביעית בזמן הזה דרבנן יש מקום לומר שיש קניין לעכו"ם. אבל לא כששביעית דאורייתא. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il