שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילות יום שבת

קניין בזריקת סוכריות בר מצוה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז אייר תשע"ה
שאלה
בס"ד לכת"ר שליט"א האם יש בעיה של קניין בשבת, בעת זריקת סוכריות על נער הבר מצווה, והמתפללים אוספים ואוכלים בו ביום, וכן הפתעות של שמחת תורה? אם כן מה הפתרון? בברכה,
תשובה
ראשית, הפתרון לזה הוא שכאשר אדם מרים את הסוכריה שלא יתכוון לזכות בה. ובנוסף הדבר דומה לאדם שמזמין מישהו הביתה ונותן לו לאכול, השאלה היא האם האורח זוכה או לא. יש שאלה כזאת לעניין קידושין, הרמ"א מביא מקרה של זוג מאורס שהתארחו והחתן קיבל תפוח ורצה לקדש בו את האישה, האם התפוח שלו או שבעל הבית רק מרשה לו לאכול? הרמ"א אומר שבסתמא אנחנו אומרים שבעל הבית לא מקנה לו את החפץ אלא רק מרשה לו לאכול, הוא אוכל וזה לא נהפך להיות שלו, ולכן הוא לא יכול לקדש בו. ממילא אף לענייננו מן הסתם הבעלים לא התכוונו להקנות את הסוכריות אלא רק להרשות לאכלם. להרחבת העניין: לעניין מצה בפסח ישנו דיון. הרי יש כלל לעניין מצה וזה גם מובא במשנ"ב להלכה שאדם לא יוצא ידי חובה במצה שאינה שלו, יש סוברים שזה משום מצווה הבאה בעבירה וגם אלה שלא אומרים כך מצריכים שהמצה תהיה שלך כי יש דין של "מצתכם" (כמו שבארבעת המינים יש דין "לכם") מה קורה כשאדם מזמין את חבירו לאכול אצלו בפסח? ברור שלכתחילה על בעל הבית להקנות את המצות למסובים אך במצב שלא האורח ולא המארח מודעים לדין זה, אנחנו אומרים שיש אנן סהדי שאם הוא מזמין אותו לליל הסדר בעל הבית רוצה שזה יהיה בצורה שהאורח יצא ידי חובה, ולכן מן הסתם הוא מתכוון להקנות לו את המצה בשעה שהוא ירים אותה. המקור לכך הוא הרא"ש בקידושין (פרק ראשון) שאומר את הסברא הזאת לעניין חתן שלא היתה לו טבעת לקדש בה וחבירו נתן לו טבעת במתנה על מנת להחזיר. הרא"ש אומר שיש אנן סהדי שבגלל שהוא נתן לו את הטבעת עבור שיקדש בה הוא התכוון להקנות לו בצורה המועילה לקידושין, אף כאן בליל הסדר מן הסתם דעתו להקנות לו המצות באופן המועיל לצאת ידי חובה. כל זה דווקא איפה שצריך שיהיה שלו, אבל סתם אדם שמזמין את חבירו לא אומרים שמקנה לו אלא מרשה לו לאכול. לאור זה בעניינו (זריקת סוכריות בשבת) גם הבעלים לא צריך להתכוון בפירוש שלא להקנות, כי בסתמא הוא לא מתכוון להקנות מכיוון שחכמים אסרו להקנות ולא ניחא לאיניש ליעביד איסורא. חשוב לציין שעיקר הבעיה של קניין בשבת קיימת במקרה נפוץ בו נהוג שגבאי בית הכנסת מעניק ספר במתנה לחתן בר המצוה בשבת וכבר נשאלה שאלה זאת, ישנם כמה פתרונות: או שהנותן יזכה בערב שבת על ידי מישהו אחר דהיינו יבקש מחבירו שיזכה עבור הנער בר מצוה, וברגע שחבירו מגביה את הספר זכין לאדם שלא בפניו והספר נהיה של הנער בר מצוה כבר בערב שבת, ואז בשבת הוא נותן לו את הספר שכבר שלו. או שכאשר הוא נותן לו את הספר יאמר לו שהוא לא מקנה לו כרגע אלא שישמור את הספר שלו בביתו ורק במוצאי שבת שיקנה את זה מדין חצר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il