שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עירובין

טלטול כשלא מרגישים

undefined

כולל הלכה בית אל

י"א כסלו תשע"ה
שאלה
מה המקור שאסור לטלטל בשבת חפץ בזמן שהוא מונח בכיס ואין הרגשת טלטול?
תשובה
את הגדרתך "אין הרגשת טלטול" ניתן לפרש בשני מובנים: א) כאשר האדם כלל לא יודע שיש אבן בכיסו - אין איסור תורה, אלא מדברי חכמים בלבד. בגמרא במסכת בבא קמא (דף כו, עמוד ב) מבואר שכאשר אדם יוצא לרשות הרבים ושוכח שאבן מונחת אצלו - אין הוא חייב מן התורה כיוון שאין כאן "מלאכת מחשבת". על כל פנים יש בזה איסור מדברי חכמים, ולכן אומרת הגמרא בשבת (דף יב, עמוד א) ש"חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה" שמא ישכח ויצא עם חפץ בכיסו ויעשה איסור מדברי סופרים (כך מבאר זאת המאירי במקום, וכן משמע שמכריע המשנה ברורה בסימן רנב ס"ק נג, ושם בביאור הלכה ד"ה "שמא ישכח"). ב) כאשר אדם יודע שיש חפץ בכיסו אלא שהוא אינו חש פיזית את מעשה הטלטול כיוון שאינו נוגע בחפץ - בזה פשוט שהוא חייב מן התורה, וכך מבואר בגמ' במקומות רבים שכאשר הדרך להוציא את החפץ בבגד - חייבים על הוצאתו בבגד (עיין למשל מסכת שבת דף יא עמוד ב, לגבי הוצאת מחט התחובה בבגד). בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il