שאל את הרב

  • הלכה
  • לפני התפילה

כיבוד קל בלימוד לפני שחרית

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב כסלו תשע"ה
שאלה
האם לנערים בכיתה ח’ שקמים כל יום ב7 בבוקר ולומדים דף יומי לפני התפילה מותר לשתות תה ולאכול מזונות (כיבוד קל) בדף יומי לפני התפילה?? יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים?
תשובה
לשואל, שלום! המנהג הפשוט הוא כדעה ששתיית תה וקפה מותרת (עיין משנה ברורה סי' פט ס"ק כב וערוך השלחן שם סכ"ג ופסקי תשובות ח"א עמ' תרעד), אע"פ שבשו"ע (סי' פט ס"ג) התיר רק שתיית מים. לעומת זאת אכילה אסורה לנערים בריאים אחרי גיל בר מצוה, אפילו כיבוד קל (עיין משנ"ב הנ"ל) ואפילו אכילה של מצווה (שו"ת בצל החכמה ח"ד סי' קעא). אין כל הבדל בין העדות בעניין זה (עיין יביע אומר ח"ד או"ח סי' יב). אם יש חשש שכתוצאה מהפסקת הכיבוד הנערים היקרים ימנעו מלבוא לשיעור, אבקש להתייעץ עם תלמיד חכם בן המקום שישקול הפסד מצווה כנגד שכרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il