שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

כרך שחרב וחזר ונתישב

undefined

הרב חיים שריבר

י"ז כסלו תשע"ה
שאלה
שלום רב ושלום לרב במסכת מגילה, מהדורת שוטנשטיין דף ג: הערה 35 ע"פ תוספות, לגבי כרך שחרב וחזר ונתיישב... כתוב: ש..."בכרך שחרב וחזר ונתיישב היה מקום לומר שעתה ישאר דינו ככפר כיון שיש חשש ששוב יתמעטו ויחסרו עשרה בטלנים כפי שקרה בעבר..." וקשה, הרי כתוב לפני כן שגם כפר, שגדל והפך להיות עיר גדולה אינו רשאי להקדים את קריאת המגילה ליום הכניסה. למה בכפר שגדל לעיר גדולה אין חשש שיחזור ויחרב מעשרה בטלנים, ובכרך, יש את החשש הזה, הרי גם כפר שהפך לעיר גדולה יכול להיחרב מעשרה בטלנים שוב!?
תשובה
שלום כרך שחרב שונה מכפר שגדל לעיר גדולה. כרך שחרב עבר שינוי ל"רעה" בתחילה היו בו עשרה בטלנין וכעת אין בו, ולכן אע"פ ששוב חזר ונתיישב אנו חוששים שמא ה"חורבן" יפקוד אותו שוב כפי שקרה בעבר. לעומת זאת, כפר שגדל עבר שינוי ל"טובה" ומכיון שאין לנו לחשוש שמא יחרב דינו כעת כעיר גדולה ואין בני הכפר רשאים להקדים ליום הכניסה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il