שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

הוצאת שבת בדיבור

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ח שבט תשע"ה
שאלה
שלום רב, במידה ואדם נמצא במקום או במצב שאינו יכול לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" לאחר צאת השבת, כגון שהוא בשירותים או להבדיל שהחל להתפלל תפילת ערבית ויש לו צורך לעשות מלאכה, כגון הדלקת אור שכבה, האם ניתן לסמוך זמן צאת שבת בלבד ללא אמירה?
תשובה
אין להתיר עשיית מלאכה לפני הבדלה, אבל האיסור לעשות מלאכה לפני הבדלה זה איסור דרבנן ולא דאורייתא. לכן אם יש מצב של אונס, שבלי אותה פעולה לא יוכל ללכת לשירותים - יכול להיות שאיסור דרבנן ידחה בגלל אותו אונס, אבל אין לנהוג היתר בדבר בסתמא. יש מקום לדון האם מותר לומר "המבדיל בין קודש לחול" במקום שאסור לדבר בדברי תורה. איפה שאסור לדבר בדברי תורה יהיה אסור גם שומע כעונה, ובנוגע לעשיית פעולה של מצווה במקום לא ראוי כתוב בהלכות ראש השנה בביאור הלכה (סימן תקפח ד"ה תשע תקיעות) לעניין שופר, שאם אדם נמצא במקום לא ראוי אסור לשמוע שופר שם, וכך יהיה הדין גם כאן - שאסור לומר במקום שאינו ראוי "ברוך המבדיל בין קודש לחול".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il