שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • גוי של שבת

רמיזה לנכרי בשבת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ו כסלו תשע"ה
שאלה
אם קפץ החשמל בשבת ואין אור כלל בבית, לא מנרות ולא מנורת חירום, האם מותר לרמוז לנכרי דרך סיפור דברים "חשוך אצלנו בבית" כדי שידליק או שצריך שיהיה טיפת אור בבית כדי לרמוז?
תשובה
העלאת השלטר הוא איסור תורה ובשבת אסור לומר לגוי לעשות איסורי תורה. לדעת בעל העיטור מותר לומר לגוי אף איסורי תורה במקום של עונג שבת .ולדעת השולחן ערוך ויתר הפוסקים מותר לומר לנוכרי לעשות רק איסורי דרבנן וגם במצבים מסוימים. סומכים על בעל העיטור לצורך רבים כמו לבתי כנסת וישיבות. לצורך משפחה מותר: 1. שיש אור נרות או אפילו מתאורת רחוב - לומר לנוכרי ברמז 2. להזמינו לשתות קפה ולומר לו שאי אפשר מפני החושך (אף שאין נרות דולקים) . 3. הדלקת מנורה בבית שאינה חוט להט אסורה מדרבנן - מנורת פלורסנט LED ומותר לומר לנוכרי במקום מצווה - סעודת שבת .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il