שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חוץ לארץ

ספר שבת הארץ

undefined

מכון התורה והארץ

י"ח כסלו תשע"ה
שאלה
יש לי הארה ושאלה א: בכרך השני בעמוד 507 הערה 7 הבאתם דברי כמה פוסקים המתיחסים לאיסור הכללי ליצא פירות לחו"ל גם שלא בשנת שמיטה. כדאי לציין לדברי הרב זצ"ל בהלכה ברורה על הדף במסכת בבא בתרא שכותב שבמצבים מסוימים תקנת חז"ל לא שייכת. לענ"ד הדברים שם מיוחדים מאד ולא מצאתי כמותם מפורשים בפוסקים אחרים. ב: בעמוד 546 פיסקא ד הכותרת הכתובה היא המקילים בקניה לצורך אכילה. שאלתי היא שלכאורה צריך להיות המקילים במכירה לצורך אכילה. לא כן?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' שתי הערותך צודקות. ציינתי לי שאי"ה כשיעשו מהדורה חדשה יתוקן הדבר. תודה על תשומת הלב. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום שבי דרום
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il