שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

לקיחת ויטמינים בשבת

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ד כסלו תשע"ה
שאלה
האם מותר ליטול תוספי מזון (כדורי ויטמינים, אומגה 3 וכו’) בשבת וביום טוב? ואם כן, האם בכל הצורות (כדור בליעה, כדור מציצה, כדור לעיסה, שתייה כנוזל וכו’)?
תשובה
בענין לקיחת ויטמינים בשבת מצויות בקרב פוסקי זמנינו שלוש גישות עיקריות: הדעה המחמירה – השמירת שבת כהלכתה (פרק ל"ד סע' כ') אוסר לאדם בריא לקחת ויטמינים בשבת, ומתיר לחולה אף שאין בו סכנה. כמו כן מתיר לקחת ויטמינים שמשמשים כתחליפי מזון כיון שהם נחשבים למאכל. וכן פסק הרב אויערבך (שש"כ פרק ל"ד הערה פ"ה). הדעה האמצעית - שו"ת אגרות משה (אורח חיים חלק ג סימן נד) כתב לחלק בין סוגי האנשים ובין סוגי הוויטמינים: ויטמינים שאינם מבריאים את האדם, אלא מחזקים אותו מעט, כמו שמתחזק מאכילת בשר וכדו' – מותר לקחת בשבת. ויטמינים שמרפאים כגון: אדם בריא החלש בטבעו שהויטמינים מחזקים אותו - יש להחמיר. ויטמינים שהם רפואה - אסור בכל עניין. הדעה המקלה - שו"ת ציץ אליעזר (חלק י"ד סימן נ') מתיר באופן מוחלט לקחת ויטמינים בשבת. וכן כתב בילקוט יוסף (שבת חלק ד' סי' שכ"ח סע' נ"ה) שמותר לבלוע כדורי ויטמינים בשבת, גם לאדם בריא הבולעם כדי לחזק את מזגו, וכל שכן שיש להקל בזה למעוברות ומניקות וילדים קטנים. ומכל מקום עדיף להתחיל ליקח מהם מערב - שבת. ומי שיכול להימנע מזה בשבת בלא שום קושי, תבוא עליו ברכה. נוסיף שהציץ אליעזר אף התייחס ללקיחת תרופות הרגעה וכתב שתרופות אלו "שאינם מרפאים כלל ובאים רק להשקטת העצבים והמתח בלבד, או השקטת מיחושים הגורמים לו את ההפרעה, אבל אינם מרפאים, סוגים כאלה יש מקום להתיר לקחתם בשבת".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il