שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

עניית אמן על ברכה בשידור

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ד כסלו תשע"ה
שאלה
האם יש לענות "אמן" כשאני שומע מישהו מברך ברכה בטלוויזיה או בסרטון באינטרנט? האם יש הבדל אם מדובר בשידור חי או בסרטון שצולם בעבר?
תשובה
ברכה שנשמעת בשידור חי - רשאי השומע לענות אמן אך אינו חייב. ברכה שנשמעת מהקלטה - אין לענות אמן. מקורות: בגמרא מסכת סוכה (דף נ"א עמוד ב') מסופר על בית הכנסת הגדול באלכסנדריה שהיה שם קהל גדול מאוד, ולא כולם היו יכולים לשמוע את ברכותיו של החזן ולענות אחריהן אמן. לפיכך היה השמש מחזיק מטפחות בידו, וכיוון שהגיע הזמן לענות אמן - היה מניף במטפחות וכל הקהל היו עונים אמן. ומבואר בתוספות (דף נ"ב עמוד א' ד"ה וכיון) שהמתפללים שלא שמעו את החזן לא היו יוצאים ידי חובה בברכותיו, ומכל מקום לענות אמן צריך כל מי שיודע בבירור שכעת נאמרת ברכה מפי חברו ויודע גם איזו ברכה בירך חברו. וכך כתבו הפוסקים: אגרות משה (או"ח חלק ד' סימן צ"א) כתב שיש לענות אמן מספק. וכן בשו"ת יחווה דעת (חלק ב' סימן ס"ח) האריך בעניין זה והסיק שרשאי לענות אך אינו חייב. במנחת שלמה (חלק א' סימן ט' אות א') כתב שאין צריך לענות אמן כששומע דרך הטלפון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il