שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

טלטול מדחום ומסרק בשבת

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ד כסלו תשע"ה
שאלה
לתיק הטלית שלי מחוברים מן מד חום ומסרק. האם דברים אלו הם בגדר מוקצה, ואסור שיהיו מחוברים לתיק הטלית שלי בשבת?
תשובה
מד חום נחשב למוקצה. מסרק שאסור בשימוש בשבת כגון: מברשת שאינה רכה, נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. הרב אויערבך הורה שאם אדם לא הוציא את מפתחות הרכב בערב שבת מצרור המפתחות שלו, עדיף בשבת לטלטל את כל צרור המפתחות, עם מפתחות ה'מוקצה' שבו, כיון שטלטול זה נחשב רק כטלטול מן הצד, מאשר להוציא את המוקצה בידיים בשבת דהוי טלטול גמור. (שמירת שבת כהלכתה פ"כ הערה ש"ט). וא"כ גם במקרה של מוקצה התלוי בשקית הטלית – אם שכחו ולא הוציאו את המוקצה מערב שבת ולא ניתן להורידו בשבת על ידי נענוע וכו' ניתן לטלטל את כל תיק הטלית עם המוקצה שבו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il