שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

איבוד מציאה

undefined

הרב יהודה אודסר

ו טבת תשע"ה
שאלה
מצאתי אבידה לפני כשבוע, פרסמתי שלט והמאבד התקשר. לפתע גילית שאיבדתי את המציאה (לא בפשיעה כמובן). האם אני חייב להחזיר לו את ערך האבידה?
תשובה
נחלקו האמוראים האם המוצא (שומר אבידה) מתחייב בשמירתה ברמת "שומר שכר " או שמא חיוביו הם רק כ"שומר חינם". (רבה ורב יוסף בבא מציעא כט.) האחרונים הכריעו שהדבר מוגדר כספק בדין כיצד לפסוק, האם הוא שומר חינם או שומר שכר (ש"ך, נתיבות, ערוך השולחן, חושן משפט סימן רס"ז - בניגוד למהרש"ל, בבא קמא, הכונס סימן ט' שפסק שהוא שומר חינם) פועל יוצא מכך הוא הנידון שלנו - האם מוצא האבידה חייב בתשלום על כך שהוא איבד את האבידה או לא? ההלכה למעשה היוצאת מההגדרה הדינית של "ספיקא דדינא" היא שלא מחייבים את המאבד לשלם, אך אם בעל האבידה "תפס" מממונו של המוצא כסף כנגד אבידתו אין מוציאין ממנו. מדרך ארץ (לא חיוב ) מומלץ לשוחח עם בעל האבידה ולנסות לפייס ולרצות אותו ואף אולי להציע לו פיצוי קטן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il