שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

פיצויים על מוצר מקולקל - ריבית?

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ד טבת תשע"ה
שאלה
קניתי במכולת חפץ. כשהגעתי הביתה גיליתי שהוא מקולקל. באתי להחזיר אותו לחנות והמוכר החזיר לי את כספי פלוס כסף פיצוי. האם יש בכך ריבית? לכאורה, הקניה היתה מקח טעות ויוצא שהכסף היה הלוואה וממילא יש כאן ריבית. יוצא על פי זה שאף פעם אסור לקבל פיצוי על מקח מקולקל. האמנם?!
תשובה
בשולחן ערוך חושן משפט סימן רל"ב סעיף טו, כתוב שמי שמכר קרקע ולאחר מכן נמצא בה מום הרי המקח חוזר , זאת אומרת: הקונה מחזיר את הקרקע והמוכר מחזיר את הכסף שהתקבל בעבורה, והוסיף השולחן ערוך שאף כל הפירות שאכל משדה זו צריך הקונה להשיב למוכר. אכן - בעל הלבוש, רבי מרדכי יפה זצ"ל בחיבורו "עיר שושן" על השולחן ערוך כותב שסיבת ההחזרה של הפירות היא משום ריבית, שהרי המקח בטל ומעמד המעות שהיו אצל המוכר הינו כהלוואה ואכילת הפירות של הקרקע בזמן שמעות ההלואה היו אצל המוכר הינם ריבית. ולפי זה - שאלתך עומדת. אמנם רוב נושאי הכלים במקום חלקו עליו (עיין בסמ"ע סעיף ל"ג בבאור שיטתו ובקושיות שהקשה על שיטת בעל הלבוש) וסברו שהחזרת הפירות היא משום גזל שהרי נמצא שמעולם הקרקע לא הייתה שלו ומה שאכל מפירותיה הרי זה כאוכל מפירות קרקע של חבירו ללא רשות והוא גזל. ומעמד המעות שהיו אצל המוכר כאשר ישנו מקח טעות הינם פיקדון והוא, המוכר, שומר עליהם. לדעה זו הסכימו רבים מנושאי הכלים על השולחן ערוך: רבי יהושע וולק הכהן בעל הסמ"ע, רבי יעקב מליסא בעל הנתיבות . וכן בעל ערוך השולחן . לאור זאת ניתן לומר שאפשר לסמוך על שיטות אלו הסוברות שאין כאן הלוואה וממילא אין כאן חשש לריבית. ברור שלכתחילה כדאי לציין שהפיצוי ניתן כמתנה, כשירות לקוחות על הבחירה בקניה בחנות הנ"ל ללא קשר לכספי העיסקה הספצפית הזאת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il