שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

תשלומי ועד הבית

undefined

הרב יהודה אודסר

ו טבת תשע"ה
שאלה
אני גרה בבנין משותף לחמש משפחות. משפחה אחת מחזיקה בדירה כפולה משל שאר השכנים. איך צריך לחלק הוצאות של ועד הבית - חשמל נקיון, צביעה, תיקוני הגג? הדירה כפולה נבנתה על ידי הקבלן מלכתחילה.
תשובה
ההלכה מלמד אותנו שבמקום שיש מנהג מדינה אנו הולכים על פיו (משנה בבא מציעא פרק ז ובגמרא שם. שולחן ערוך חושן משפט של"א ). בעניני וועד בית מקובל שחוק המקרקעין והאגודה לתרבות הדיור אמונים על "מנהג המדינה" ועל פיהם פוסקים גם על פי דיני התורה. לאחר ברור הנושא נמצא, שבחוק המקרקעין סעיף 58 כתוב שתשלום ועד הבית מתחלק בין בעלי הדירות שהם השותפים לפי חלקם בנכס המשותף. זאת אומרת- הנוהג במדינה הוא שלכל דייר יש באופן תאורטי חלק בשטח המשותף באופן יחסי לאחוז שטח הדירה שלו ביחס לדירות האחרות. ולכן התשלום על תחזוקת השטח הציבורי, המשותף, נערך גם לפי יחס זה. לכן חלוקת הוצאות תחזוקת הבית המשותף מתחלקת לפי גודל הדירות. אמנם אם נרשם תקנון של הבית המשותף על ידי הקבלן, קודם חתימת החוזה, ובו מפורטת שיטת חלוקת תשלום אחרת - תקנון זה מחייב. כמו כן החוק מאפשר לדיירים על פי כללים מסוימים הכתובים בחוק, לשנות בהסכמה את שיטת החלוקה. לסיכום - חלוקת תשלום ועד הבית נגבית לפי גודל הדירה, אלא אם כן נכתב או הוסכם אחרת על פי כללי החוק במדינה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il