שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

סוכה היא רשות היחיד בשבת?

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ד טבת תשע"ה
שאלה
האם סוכה היא רשות היחיד לגבי שבת?
תשובה
שלום סוכה הבנויה מ-4 דפנות נחשבת לרשות היחיד בשבת. סוכה הבנויה מ-3 דפנות דינה ככרמלית, שבה אסור מדרבנן לטלטל יותר מד' אמות.‏(אולם לעניין הוצאה לרשות הרבים, היא עדיין נחשבת לרשות היחיד ואיסור ההוצאה ממנה לרשות הרבים הוא מהתורה) נציין שהשו"ע משמיט את המגו מסוכה לשבת, המובא בגמרא במסכת סוכה בדף ז'. הרחבה: לדעת הרמב"ם מקום מוקף נקרא רשות היחיד רק ע"י ארבע מחיצות (או שלוש מחיצות ולחי). לדעת שאר ראשונים מקום מוקף נקרא רשות היחיד כבר ע"י שלוש מחיצות (או שתי מחיצות ולחי). אך מחלוקת זו מתייחסת להגדרת רשות היחיד לחומרא. כלומר, לחייב את הזורק מרשות הרבים לתוכה. אולם, לקולא, להתיר טלטול בתוכה, לכו"ע צריך ארבע מחיצות. (עיין בשו"ע סימן שסג ס"א ובביה"ל שם). הט"ז עשה פשרה בין השיטות וחילק בין המצבים השונים: שכשהמקום פתוח לרשות הרבים צריך ארבע מחיצות (אע"פ שהוא מצד עצמו רשות היחיד מ"מ רשות הרבים מפסידו), וכשאין שם צד לרשות הרבים - די בשלוש מחיצות (היינו כשפתוח לכרמלית) - וזו דעת המ"מ. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il