500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 762535


Varnish cache server

שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות בעבודת ה'

למה יש תאוות?

undefined

הרב חיים שריבר

י"ג טבת תשע"ה
שאלה
אם תאוות הע"ז התבטלה אז למה תאוות הזנות לא התבטלה?
תשובה
שלום חכמים אכן רצו לבטל את יצר העריות (תרגום מהגמרא יומא סט):אמרו חכמים הואיל ועת רצון הוא(שנמסר בידם יצר העבודה זרה), נבקש רחמים על יצר הרע של עבירה [יצר העריות]. ביקשו רחמים ונמסר בידם. אמר להם נביא: ראו, אם תהרגו את זה [יצר הרע], ייחרב העולם. אסרוהו אצלם שלושה ימים נתבקשה ביצה בת יומה לחולה בכל ארץ ישראל ולא נמצאה. אמרו: מה נעשה? נהרגנו – ייחרב כל העולם... כחלו את עיניו והניחוהו. והועיל הדבר להתיש את כוחו שלא יפתה בני אדם לחטוא עם קרובי משפחה. א"כ כדי שימשיך העולם להתקיים לא בטלו חכמים את יצר הערוה. יום טוב
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 762536


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il