שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

חשמל בשבת לשיטת מרן הרב קוק

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ו טבת תשע"ה
שאלה
אני משתדל ללכת לפי הרב קוק, ודעתו בשו"ת אורח-משפט שחשמל בשבת זה איסור תורה גם שאין חוט להט. האם לפי דעת הרב, גם להדליק מד חום עם בטריה, זה איסור תורה? כמובן שיש לזה הרבה השלכות.
תשובה
לשואל, שלום! מסתבר שבהפעלת מד חום עם בטריה אין איסור תורה לדעת הראי"ה, מאחר שסגירת המעגל החשמלי אינה יוצרת ניצוץ. שיטת הראי"ה קוק בעניין החשמל מוסברת בשו"ת אורח משפט סימן עא. כמה משפטים מדבריו: "אם מותר לדבר ע"י המגפון (מיקרופון) בשבת ויום טוב: לכאורה כל פעולה שגורמים שיתהוה זרם אלקטרי (חשמלי) הרי הוא מוליד אש, וכל הולדת אש הוי מבעיר. ונראה שאלה שרוצים לומר שהאש האלקטרי אינו בכלל אש שאסרה תורה להבעיר אותו, אין לזה יסוד שמאחר שהתורה אמרה בסתם 'לא תבערו אש', כל מה שנקרא בשם 'אש' הרי הוא בכלל זה.... שכל אופן הבוער ומחמם, באיזה צורה שתהיה הרי הוא בכלל אש... ועל כן אין לנו שום מקום לומר שהניצוץ האלקטרי שהוא מתילד על ידי הדחיפה שאנו מעוררים באויר ע"י הדיבור של המגפון שלא יקרא בשם אש... ובענין קשר הפעולה של הדיבור על האש המתהוה ע"י הזעזוע שבמגפון, שמחולל את הניצוץ האלקטרי, שבא ע"י ההזרמה החשמלית, ודאי שזה חמור יותר מגרמא, שהרי אין כאן דבר מפסיק בין הולדת האש ובין הפעולה של האדם המדבר, שהתנועה הולכת במהירות ובאופן ישר". יש שהבינו מהמשפט הראשון שכל הפעלת זרם חשמלי היא הבערה לדעתו, אבל מכל מהלכו בהמשך, ובפרט מהמשפט האחרון, מתברר לענ"ד שכוונתו שהאש איננה הזרם החשמלי אלא הניצוץ, וכך פירשו את דבריו באנצ"ת (נספח לערך חשמל, טור תרמא ציון 24). ממילא, במכשירים שבהם לא נוצר ניצוץ אין איסור תורה. הראי"ה מתאר ניצוץ שנוצר מהדיבור ברמקול, ולא מסגירת המעגל החשמלי או פתיחתו. התיאור מתאים למקרופונים ישנים שבהם הדיבור יצר ניצוצות. גם לשיטתו לכאורה אין זה איסור תורה, מפני שהניצוצות הם דבר שאינו מתכוון, ואע"פ שהוא פסיק רישא - מכל מקום אין בהם תועלת לפעולת המכשיר, וזהו פסיק רישא דלא ניחא ליה, ודינו לפחות כמלאכה שאינה צריכה לגופה האסורה רק מדרבנן (אמנם הוא מאריך לבאר שאין זה גרמא, ומשמע שלדעתו זהו איסור תורה, אבל יתכן שכוונתו להוציא מאפשרות להתיר משום הפסד כדין גרמא). מכל מקום, גם לדעתו אין להחשיב זאת כאיסור תורה כאשר ידוע לנו שאין ניצוץ. כמובן, הדיון הוא על מכשירים שלא מבצעים מלאכה (כגון מלאכת כותב, הקיימת במדפסת, או מלאכת מבעיר, בנורה עם חוט להט, או מלאכת אופה, בתנור, וכדומה) והדיון הוא רק על הפעולה החשמלית עצמה. הפעלת המדחום אמנם יוצרת אותיות וספרות על הצג, אך זהו כתב שאינו מתקיים, שאינו אסור מן התורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il