שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה

קלה ואכזרית שבמצוות (לדעתי)

undefined

הרב יצחק גרינבלט

י"ז טבת תשע"ה
שאלה
המדרש אומר שמצוות שילוח הקן היא קלה שבמצוות, אך לי היא קשה ואכזרית מדי, (וכי יש יותר רחמן מהקב"ה?) היו לי כמה פעמים בימי חיי אפשרות של מצוות שילוח הקן, אך נמנעתי מלעשות זאת היות ואני אוהב בעלי חיים וקשה לי להתאכזר אליהם, ולפי תשובת כבוד הרב לאותו שואל הרי אין תועלת בשילוח הקן אם אתה לא לוקח את הבנים, אז מה עשיתי? שילחתי לחנם את האם ומה זה נותן לי? הרי כל עניין שילוח הקן זה על מנת לקחת את הביצים שלא בנוכחות האם כי זה אכזרי מדי לגזול אם מילדיה לכן נועד השילוח, אבל לשלח את האם ולהחזיק בביצים בכפפות הרי זה עשיית מצוה באופן סמלי ובסך הכל הפרעתי לאם מלדגור על הביצים והרי בכל מקרה היא תחזור ותדגור עליהם. האם יש טעם למצוות שילוח הקן?
תשובה
בס"ד שלום וברכה. שמחתי לקבל את מכתבך, לראות את הרגישות שלך ואת הרצון לעשות את דבר ה'. אודה על האמת שאני מאוד מבין אותך. אף לי עלתה שלה זו לפני שנים. לכן בינותי בספרים וראיתי שאכן בנושא של שילוח הקן כאשר האדם לא צריך את האפרוחים נתון במחלוקת בין הפוסקים. ישנם פוסקים שפסקו שאין מצוה במצב זה, וישנם פוסקים שכתבו שאף במצב זה יש מצוה. אני נוטה לדרך שאין חיוב במצב זה ולכן גם לי כשנתקלתי בדבר זה העדפתי שלא לשלח את האם. מובן הדבר שישנם רבנים שפוסקים אחרת, אך אני את דעתי אומר, ואת הנטיה שלי, וה' ישלח ברכתו על עם ישראל ונזכה לגאולה שלמה. מעניין שהיו מגדולי ישראל שכתבו שאף שמסברה הגיוני שלא לשלח הקן במצב זה שלא צריך את האפרוחים, אך כבר כתב בספר הזוהר הקדוש שיש מעלה גדולה במצוה זו, שהציפור שבוכה מעוררת רחמי שמים על עם ישראל הבוכים בגלות. לכן, לדעתי הן חשוב ללמוד את הדברים והן לחפש את האפשרות להתפלל לה' על הדבר ולהפוך את הכח הדוחף למעלה שיש במצוה, לכוח שדוחף בחיי היום יום שלנו. בברכת הצלחה רבה הרב יצחק גרינבלט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il