שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

’מכשפה לא תחייה’ בימינו

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ו שבט תשע"ה
שאלה
שלום רב לכלל הרבנים מה היא מכשפה ואיך נידע להיזהר לא להחיות אותה? האם יש עדה מבני ישראל שידועה ברוב של מכשפות? כיום מה הסממנים של מכשפה בימינו והאם עלולים לחטוא שלא ביודעין מעבירה על איסור לא תחיה מכשפה בימינו . אודה לכם מאוד על תשובה רצינית על אף שהשאלה נישמעת מהאגדות
תשובה
לשואל שלום, כתב הרמב"ם בהלכות עבודה זרה (יא, טו): "המכשף חייב סקילה והוא שעשה מעשה כשפים, אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות". למעשה, כל מי שמשתמש בכוחות של טומאה כדי לעשות מעשה החורג מדרך הטבע, עובר על האיסור וחייב סקילה, אלא שכדי לדון אדם למיתה יש צורך בעדים והתראה, בחידוש הסמיכה וכינון בתי דינים של עשרים ושלושה דיינים. וכך כותב הרמב"ם בהלכה הבאה שם: "ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר: 'כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל', ונאמר :'כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן' וגו', כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים 'תמים תהיה עם ה' אלקיך'". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il