שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

האם שלמה חטא?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ח טבת תשע"ה
שאלה
שלום וברכה, מופיע במקורות על חטא שלמה? מהו החטא (או החטאים) המיוחסים לו? ומה המקור? והאם מי שטוען ששלמה חטא אינו אלא טועה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל שלום, תקופת שלמה נחשבת לתקופה הזוהרת ביותר בימי ישראל, מאז היותו לעם. בימיו נבנה בית המקדש ושרתה עליו שכינה, ומאז נתקדשה ירושלים בקדושת עולם.בעולם כולו שרר שלוםומלכי האומות ושריהם נהרו לירושלים לשמוע את חכמת שלמה. שלמה, בחכמתו העצומה, האמין כי בימיו ובידיו הכח לרומם את האנושות כולה לייעודה המובטח באחרית הימים. בשל כך, ככל הנראה, נכשל בשעה שהרבה סוסים, נשים וזהב, זאת חרף איסורי התורה שלא להרבות באלה, וכך אמר בליבו: "אני ארבה ולא יסור לבבי", כמובא במסכת סנהדרין (כא ע"ב). על איסורים אלה אומרת התורה, כי מטרתם היא: "למען ילמד ליראה את ה'... לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל" (דברים יז, כ). שלמה המלך שגג בחשבו כי בשל מדרגתו הגבוהה אין חשש שייכשל. טעותו נבעה מהערכה מוטעית של מצבם הרוחני של אומות העולם, שמסתבר שעדיין לא הוכשרו למדרגה המיוחלת. בהתאם לזה, גם ישראל עדיין לא הגיעו למדרגה בה יש בכוחם להשפיע על כל הגויים בעוצמה כה גדולה. אף על פי כן זכה שלמה להאיר באור מופלא את אורה של ירושלים ואור השכינה שהשרה בבית ה'. הרחבת דברים ניתן למצוא אצל הרב אליהו מאלי שי' בספרו אורות מציון וכן בספר מקדש מלך של הרב יגאל אריאל. וראה עוד: ירושלמי סנהדרין (פ"ב, ה"ו); דעת מקרא (מלכים א' יא, א); צדקת הצדיק אות קצג; מחשבות חרוץ פרק כ ד"ה וזה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il