שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

שם ה' שנכתב בשפה זרה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח טבת תשע"ה
שאלה
שלום וברכה לרב אם שמו של ה’ כתוב בשפה אחרת האם יש בו קדושה גם כן? למשל "אללה" (והאסלאם אינו ע"ז מוחלטת, שר"י) בערבית או God באנגלית? בתודה!
תשובה
לשואלת, שלום! שם ה' שנכתב בשפה זרה אין בו קדושה, ומותר למחוק אותו (תשב"ץ ח"א סי' ב; ש"ך יו"ד סי' קעט סקי"א, לגבי 'גאט' דהיינו God, וכן בשו"ת רדב"ז ח"ג סי' תיט לגבי 'אללה'). מצד שני אסור לבזות אותו, כגון בהזכרת שם זה בשירותים וכדומה (משנה ברורה סי' פה סק"י, ובשו"ת התשב"ץ והרדב"ז שם החשיבום כאחד מכינויי השם, ראו רמב"ם הלכות שבועות פ"ב ה"ב). לכן גם אין להשליכו לאשפה אלא רצוי לגנוז אותו, לא כי הוא חייב גניזה, אלא כי הברירה השניה של אשפה היא בזיון ('גנזי הקודש' פרק ז סעיף יב). מסתבר שגם מותר להכניס אותו לשקית נקיה ולהניחו בפח, כפי שעושים גם לתרומות ומעשרות וחפצי מצווה שהתבלו, שאין בהם חובת גניזה אלא רק איסור ביזוי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il