שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

כובע מצחיה בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ו שבט תשע"ה
שאלה
האם מותר לחבוש כובע מצחיה בשבת קודש?
תשובה
אם אין לו רוחב טפח (8 ס"מ) - מותר. אם הוא רחב טפח - נפסק בשו"ע שאסור לחבוש אותו משום אוהל. ויש מקילים כאשר המצחיה מכופפת ולא ישרה. הרחבה: בגמרא בעירובין (קב, ב) מבואר שסור לחבוש "סיינא". לדעת רש"י האיסור הוא רק במקום בו אסור לטלטל, ורק בכובע שאינו מהודק, וזה מחשש שמא יעוף הכובע ויבוא לטלטלו ד' אמות ברשות הרבים. לדעת רבנו חננאל האיסור הוא אפילו בבית, בכל כובע שיש בשוליו רוחב טפח, משום אוהל ארעי. השולחן ערוך פסק כשתי השיטות לחומרא (סימן שא, סעיפים מ-מא): פסק שאסור לחובש כובע רחב טפח בכל מקום, ופסק שאסור לחבוש כובע שאינו מהודק ברשות הרבים. אמנם המשנה ברורה מביא (ס"ק קנב) שבמשך הדורות היו שנהגו להקל ולחבוש כובע ולא לחשוש לאוהל, ומביא כמה סיבות להתיר: 1) הכובע שלהם היה כפוף ולא ישר. 2) הכובע שלהם לא נעשה לצל 3) הם סמכו על שיטת רש"י. בכובע מצחיה וודאי שלא שייך הטעם השני-שהרי הוא כן נעשה לצל, לעתים שייך הטעם הראשון-כאשר המצחיה כפופה, ותמיד שייך הטעם השלישי - שיטת רש"י. מהמנוחת אהבה (כג, יג) משמע שניתן להקל רק בכובע נכפף. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il