שאל את הרב

  • הלכה
  • תחנון

האם יש חובה להשלים תחנון?

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ו שבט תשע"ה
שאלה
כבוד הרב שלום. אני מתפלל במניין בנוסח חב"ד שבו נוהגים שלא לומר תחנון ביום שישי. האם עליי להשלימו לאחר התפילה?
תשובה
שלום, אינך צריך להשלים את אמירת התחנון לאחר התפילה. אולם מכיוון שהמנהג לא לומר תחנון ביום שישי אינו מבורר דיו, עדיף להתפלל גם בימי שישי במניין שאומר תחנון, אם הדבר אפשרי ללא טרחה גדולה. הרחבה ומקורות: א. אדם שמתפלל במניין שהנוסח בו שונה מנוסחו הפרטי, יכול להתפלל לפי נוסחו הפרטי בדברים שאין הדבר בולט לעין, כגון סדר פסוקי דזמרה, תפילת שמונה עשרה בלחש וכדומה. אולם בדברים הנראים בגלוי צריך להתפלל לפי נוסח הציבור, כגון עמידה בקדיש או בתחנון, נפילת אפיים כפי מנהג האשכנזים או ישיבה רגילה כמנהג הספרדים וכדומה. כלל זה נובע מהדין של "לא תתגודדו – לא תעשו אגודות אגודות". (עיין משנה ברורה קלא, ו; הליכות שלמה תפילה ה, כג). ב. במניין שאין בו נוסח קבוע ומתפללים קבועים, יכול כל אחד לנהוג כמנהגו מכיוון שאין כאן "אגודה" מחייבת. ג. בקרב קהילות החסידים, יש נוהגים שלא לומר תחנון בנסיבות שונות כגון יארצייט של צדיק, תפילת מנחה סמוך לשקיעה, בימי שישי וכדומה. לחלק מהמנהגים יש מקורות ברורים יותר, ולחלקם המקורות ברורים פחות. ד. יש אומרים שהמתפלל במניין שלא אומרים בו תחנון מהסיבות הנ"ל צריך לומר בעצמו תחנון, ואין כאן בעיה של "לא תתגודדו" מכיוון שמנהג הציבור אינו נכון (הגר"מ פיינשטיין, מובא בתפילה כהלכתה פט"ו, הערה לז; יביע אומר ג או"ח יא, ט לעניין יארצייט, ונראה שכך הדין בשאר המקרים). לעומתם הגרש"ז אויערבך (הליכות שלמה, תפילה יג, ה) פסק שהמתפלל בבית כנסת שיש בו מנהג קבוע שלא לומר תחנון מאיזו סיבה שהיא - ינהג כמנהג המקום. ומכיוון שלא אמר תחנון בעיקר זמן אמירתו, היינו סמוך לשמונה עשרה, שוב אינו צריך להשלימו לאחר התפילה. ה. לסיכום, המלצתי למצוא מניין אחר ביום שישי מכיוון שהמנהג לא לומר תחנון ביום זה אינו ברור דיו (אמנם עיין שו"ת משנה הלכות יא, ק שמצא מקור לזה במחזור רומי ו"שמח בזה כעל כל הון").
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il