שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הגומל ושעשה לי נס

ברכת הגומל

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"א שבט תשע"ה
שאלה
שלום רב יש לי שאלה ברשותך לפני 4 שנים עברנו תאונת דרכים ומצאנו ללא פגע... לא אמרנו הגומל ולא שום ברכה אחרת. המשפחה שלי חילונית והיא לא תעשה שום דבר. האם אני יכולה לברך לבד? ואם כן מה אני צריכה לברך? תודה
תשובה
שלום למנהג בני ספרד אין מברכים ברכת הגומל לאחר תאונת דרכים אף אם היו אנשים שנהרגו בתאונה זו רח"ל, כמובן שניתן להודות לה' באופן אישי על גודל הנס וההצלה. אם הנסיעה שבה ארעה התאונה ארכה שעה ורבע אז ניתן לברך הגומל על הנסיעה עצמה. (ילקוט יוסף סי' רי"ט סע' כ"ח) למנהג בני אשכנז, כתב המשנה ברורה (ס"ק ל"ב) על פי הפוסקים האחרונים, שלפי המנהג כל הניצלים מן הסכנות מברכים בשם ובמלכות 'הגומל'. לפי זה, כל אדם שניצל מסכנת נפשות צריך לברך 'הגומל'. למשל, אדם שניצל מתאונת דרכים שיש בה סכנת חיים (לפי מהירות הנסיעה והתנועה בכביש וכדו') צריך לברך 'הגומל'. מי שמחויב לברך ברכת הגומל, ישתדל לברך תוך שלשה ימים, אך אם לא בירך יש לו תשלומין כל זמן שירצה. (שו"ע סי' רי"ט סע' ו') המשנה ברורה (סימן ריח ס"ק ל"ב) הביא בשם האחרונים ש"מי שנעשה לו נס יש לו להפריש לצדקה כפי השגת ידו ויחלק ללומדי תורה ויאמר הריני נותן זה לצדקה ויהי רצון שיהא נחשב במקום תודה שהייתי חייב בזמן המקדש וראוי לומר פרשת תודה. וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר ובכל שנה ביום הזה יתבודד להודות לה' יתברך ולשמוח ולספר חסדו". יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il