שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מיסים וחוקי המדינה

חנייה במקום מוסדר ללא תשלום

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ב שבט תשע"ה
שאלה
אדם שהחנה את רכבו במקום שבו העירייה דורשת תשלום לפי חוק העזר, ונותנת דו"חות אם לא משלמים על החניה. במידה והאדם החנה את רכבו בטעות במקום זה ולא שילם בעבור החנייה, ולא נקנס בגין זאת, האם עבר על איסור גזל בזמן זה שהחנה את רכבו ללא תשלום, וצריך למצוא את הדרך להשיב את הסכום לעירייה?
תשובה
נקדים ונאמר שלכתחילה בוודאי יש חובה על האדם לשלם על חניה, מכיוון שחובה זו מוסדרת בחוק עזר עירוני. לגבי שאלתך, במקרה שהאדם לא שילם האם עבר על גזל ולכן חייב ללכת לעירייה לשלם או לא, נחלקו הפוסקים: הרב אפשטין ('חבל נחלתו' חי"ג סימן נ) כתב שחיוב התשלום הרי הוא כמס, ואם לא שילם - הרי זה גזל. הרב יעקב אריאל סובר שחיוב התשלום הוא כדי שיהיה סדר ציבורי, שאדם לא יעמיד את רכבו יום שלם וימנע משאר הציבור לחנות שם. על פי זה מחלק הרב אריאל בין שעות שבהן יש היזק לציבור, ובהן אין לחנות ללא תשלום, ובין שעות הלילה וכדומה, שאז מותר לעשות זאת. ממשמעות דבריו ניתן ללמוד שאין כאן גזל. הרב דב ליאור כתב: "אם זה מקום המיועד לתשלום כמו מגרש חנייה או בעיר שיש מדחן, אז אתה נהנה ללא תשלום, וכיוון שהמקום מיועד להשכרה - אתה גוזל את הבעלים". לפי הדעות שיש בכך גזל, האדם צריך כמובן להשיב לעירייה את הסכום שלא שילם. הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il