שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - ממה?

פירות שגידלתי בחצר

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ח מרחשון תשס"ה
שאלה
האם פירות שאני אוכל בחצרי יש להם דין של שדה שפטורות ממעשרות או שיש להם דין של בית? שמעתי שיש בזה מחלוקת.
תשובה
לגבי בית כתב הרמב"ם (הל' מעשר פ"א ה"י) שהנוטע בבית חייב במעשר מדרבנן כדין תאנה בחצר. הראב"ד חולק וסובר שבבית פטור, ולעומת זאת בחצר רק אם מיועדת לנטיעה או לזריעה דינה כשדה ורק במקרה זה חייב.וראה עוד רמב"ם הל' מעשר פ"ד הי"ד. ראה עוד כרם ציון אוצר התרומות, הלכות פסוקות, ירושלים תשל"ח, עמ' נה: א. חצר שנזרעת רובה - לדעת הרמב"ם קובעת למעשר ולדעת הראב"ד אינה קובעת כדין שדה. ב. חצר שניטעת רובה לכו"ע קובעת, שכן נטיעה אינה מפקיעה מדין יישוב ואינה הופכת את החצר לשדה. ג. אם נעדרה רובה והנטיעה היא רק לנוי החצר, אינה קובעת. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il